Muziek wordt niet voor niets steeds vaker toegepast bij mensen met dementie. Ons brein blijft namelijk zéér lang toegankelijk voor muziek, zelfs tot in de laatste fase van dementie blijft het mogelijk via muziek contact  maken. Dat is belangrijk, want juist het verlies aan contactmogelijkheden is een van de treurige gevolgen van dementie. Door muziek te gebruiken kan de kwaliteit van leven van zowel de persoon met dementie als de mantelzorger aanzienlijk verbeteren. Daarbij kun je denken aan:

  • op een positieve manier contact maken door samen te zingen
  • rust in huis creëren door geschikte muziek te draaien
  • samen herinneringen ophalen die door de muziek gemakkelijker naar boven komen

Wanneer zich moeilijkheden voordoen op het gebied van gedrag, (apatisch of juist onrustig), uiten van emoties, spraak, of stemming, dan kan doelgerichte muziektherapie mogelijk helpen.

Lees verder