Houvast in het verpleeghuis

Apetrots ben ik op mijn collega’s Jacqueline, Alfred en Martijn die gefilmd zijn tijdens hun werk. Wij hebben bij HilverZorg een fantastisch team vaktherapeuten: beeldend, tuin, en natuurlijk de muziek. Zo mogelijk nóg trotser ben ik op onze cliënten die bereid waren zich in hun kwetsbaarheid te tonen. De film geeft een goed inkijkje in ons dagelijks werk in het verpleeghuis. Aanrader!